Inštrukcije slovenščine

Morda se vam zdi, da inštrukcije slovenščine za osnovnošolce in srednješolce ne pridejo v poštev – saj jezik uporabljamo vsak dan, tudi v šoli se slovenščina poučuje že od prvega razreda osnovne šole naprej. A seveda lahko šolarjem inštrukcije koristijo tudi pri slovenščini! Ena opazna skupina šolarjev, ki bodo koristili inštrukcije slovenščine, so seveda tisti, ki jim slovenščina ni materni jezik. Priseljenci in tudi otroci priseljencev se z jezikom pogosto srečajo šele v šoli, kjer pa se seveda že zahteva določeno znanje. V takšnih primerih je še kako pomembno, da se učenci ustrezno pripravijo, pri čemer pomagajo zunajšolska izobraževanja.

inštrukcije slovenščine
inštrukcije slovenščine

Tudi tisti, ki že od malih nog govorijo slovensko, bodo morda potrebovali inštrukcije. Šolske obveznosti pri tem predmetu namreč zahtevajo še kaj več kot le osnovno sporazumevanje, kakršnega so otroci vajeni. Pri vseh slovničnih in pravopisnih pravilih ter zbirki literarnih del, ki jih je treba poznati, se pogosto zgodi, da učenec potrebuje pomoč pri sistematizaciji tega znanja za učinkovito učenje. Nadalje pa so inštrukcije slovenščine nepogrešljive za tiste, ki bi se radi kar se da dobro odrezali na maturi oziroma podobnih izpitih. Takšna preverjanja znanja vključujejo snov iz celotnega obdobja šolanja, pri pouku pa ponavljanja pogosto niso dovolj poglobljena. Odličen inštruktor bo te pomanjkljivosti odpravil in zagotovil dobre ocene pri zaključnih izpitih!

Več na povezavi tukaj.